Oferta

Kto może być przyjęty do Zakładu?

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego może zostać przyjęty pacjent z rozpoznaniem choroby psychicznej ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach. Wynika przez to, iż pacjent powinien być wcześniej leczony psychiatrycznie, także stacjonarnie (szpital, oddział).

Zakład nie może przyjmować:

Formalności związane z przyjęciem

Decyzję o przyjęciu do Zakładu, zgodnie z ustaleniami NFZ, wydaje Kierownik w oparciu o wymaganą dokumentację, w tym z leczenia psychiatrycznego i na podstawie skierowania, najlepiej lekarza psychiatry.


Miejsca współfinansowane przez NFZ podlegają systemowi kolejek.
Fizjoterapia


Zapewniamy

Osobom przebywającym w Zakładzie zapewnia się:


Dokumenty:

  1. Skierowanie do szpitala psychiatrycznego
  2. Wywiad pielęgniarski (wypełnia pielęgniarka środowiskowa lub pielęgniarka społeczna w szpitalu) i zaświadczenie lekarskie
  3. Skala Barthel
  4. Kwestionariusz o znacznych utrwalonych zaburzeniach zachowania

Uwagi